Njoy-Deals:
Eerlijke deals
met daarbij de
beste service !
Bel gerust voor
info of bij vragen:
31.475.493835 !
Tip van de Week !
3 dgn Achterhoek
€ 99,00 (2 pers.)
Hotel Ehzerwold !
Bij elke aankoop !
Spaar automatisch
voor extra korting !

Zakelijk

Wat Njoy-Deals voor uw bedrijf kan betekenen ???

 

Garantie voor nieuwe klanten !!!

Njoy-Deals zorgt ervoor dat Uw bedrijf nieuwe klanten krijgt die u voorheen niet kon bereiken. En welk bedrijf wil dat niet, nieuwe klanten ??? Zeker in deze economisch moeilijke tijden is elke nieuwe klant er èèn, dus enorm belangrijk. En Njoy-Deals gaat U daarbij helpen, gaat daarvoor zorgen. Door middel van exclusieve reclame met als gevolg een enorme aandachtswaarde: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

Ook toegankelijk voor kleinere bedrijven !!!

Inderdaad, òòk kleinere bedrijven zijn van harte welkom bij Njoy-Deals: qua grootte wordt hierin geen verschil gemaakt. Neemt U dus gerust contact op en denk niet meteen dat het voor U geen voordelen biedt want dan vergist U zich.

 

Zonder financieel risico, no cure no pay !!!

U loopt geen enkel financieel risico en betaalt slechts provisie bij daadwerkelijk behaalde resultaten. Dat is fijn en eerlijk zaken doen, zonder enig financieel risico en daarbij ook meetbaar. Naamsbekendheid krijgt U sowieso, dat is hoe dan ook Uw eerste gewin. Het risico van adverteren ligt dus bij Njoy-Deals. Als tegenprestatie vragen wij "slechts" om een aantrekkelijke en, niet onbelangrijk, een eerlijke deal. That's all !!!

 

Uw bedrijf exclusief in de spotlights !!!

Als U voor Njoy-Deals kiest, staat u tenminste 7 dagen lang volop in de spotlights in uw eigen regio: hèt gebied waarin Uw bedrijf gevestigd is en zijn afzetmarkt heeft. De eerste dagen meteen zichtbaar op de home-pagina en vervolgens nog enkele dagen als site-deal. Oòk zal Uw Njoy-Deal worden verstuurd aan duizenden van belangstellenden  via de dagelijkse Njoy-mailing. En de social media doen de rest en zorgen ook nog eens voor een enorme publiciteit zodat de aandachtswaarde voor Uw bedrijf enorm zal zijn.

Elke deal wordt door Njoy-Deals met de grootste zorg samengesteld en gemaakte afspraken worden nagekomen. Dat laatste vinden wij vanzelfsprekend maar de werkelijkheid elders is helaas vaak anders. Zoals men het ook vaak niet al te nauw neemt met teksten van deals die te pas en te onpas vrijelijk worden gekopieerd zonder enig overleg of toestemming. Njoy-Deals zorgt als enige altijd voor haar eigen deal-teksten en besteedt daaraan enorm veel tijd. Omdat we uw bedrijf alle aandacht willen geven die noodzakelijk is, in originele en eigen bewoordingen. Dat maakt de lezer immers nieuwsgierig en daarom gaat het uiteindelijk ! 

 

"Last Minute Dining" !!!

Bent U als ondernemer werkzaam in de horeca dan mag U eigenlijk niet ontbreken bij "Last Minute Dining". Wekelijks terugkerende reclame met de bedoeling om, op een vaste avond, extra clientèle te krijgen: niet overmatig, dus beheersbaar en juist voldoende om toch alle noodzakelijke aandacht te kunnen geven. Maar daarbij wel met voor U voldoende financiele marge: aanzienlijk mèèr dan elders. Dat maakt zaken doen met Njoy-Deals zo leuk. "Last Minute Dining", een rubriek helaas alleen voor de horeca. Maar juist dan mag U hier zeker niet ontbreken !!!

 

NJOY-DEALS is anders !!!

Tegenwoordig zijn er vele aanbieders van deze vorm van reclame, Njoy-Deals is daarin niet de enige en zeker niet de grootste. Toch is Njoy-Deals anders en onderscheidt zich op velerlei gebied van haar collega-concurrenten waar het nagenoeg alleen maar om omzet draait. Pas dan, zo zegt men, is een deal geslaagd: hoe mèèr deals hoe beter. Want hoe hoger de omzet, des te mèèr provisie U betaalt. En dat kan behoorlijk oplopen, enorm zelfs. En daar gaat het om, dat is voor de meesten het enige wat telt !!! En daarmee botst het belang van de aanbieder met het belang van U, de klant en opdrachtgever. En, zoals zo vaak, leiden verschillende belangen al snel tot klachten !!!

Want wat is het nut van hoge aantallen "verkopen" (uitzonderingen natuurlijk daargelaten) als het gaat om zulke kleine marge's die U, behoudens dan de publiciteit, helemaal niets opleveren. Waarom dan zò veel weggeven en er zò weinig voor terugkrijgen. Lagere aantallen zorgen in elk geval voor minder werk terwijl de publiciteit exact hetzelfde blijft. Daarnaast zijn lagere aantallen beter stuur- en controleerbaar. Bovendien kunt U dan aan nieuwe klanten die extra aandacht geven die men zich wenst waardoor de kans op een vervolgbezoek aanzienlijk toeneemt. En juist daarom draait het toch allemaal. Iets weggeven kan iedereen maar iets terugkrijgen is veel moeilijker. Njoy-Deals helpt U daarbij graag. Het liefst voor de lange termijn want dat is ons uitganspunt: een langdurige succesvolle samenwerking i.p.v. een vluchtig succesje.

Njoy-Deals gaat verder uit van een 'eerlijke' deal, dat is een van de weinige voorwaarden die we aan U, de ondernemer, stellen. Een deal moet de consument exact hetzelfde bieden als ware het geen deal: qua inhoud, qua service, qua alles. Dus geen deals die kunstmatig worden opgewaardeerd om toch een hogere korting te kunnen geven, dan maar wat minder korting. Want als er met 2 maatstaven wordt gemeten zorgt dat, zeker op langere termijn, alleen maar voor anti-reclame. En dat is het laatste wat U zoekt, anti-reclame. Helaas en ongelofelijk gebeurt dit maar al te vaak en laat een ondernemer zich meeslepen in de scoringsdrift naar zoveel mogelijk deals met alle risico's vandien. Maar dus niet bij Njoy-Deals !  

Njoy-Deals is dus anders, echt anders! Zo hanteert Njoy-Deals allereerst een  uiterst lage provisie waardoor Uw eerste gewin al een feit is. Maar veel belangrijker nog, dat is inmiddels wel duidelijk, vindt Njoy-Deals dat het slagen van een deal niet wordt bepaald door de kwantiteit maar uitsluitend door de kwaliteit. U, als ondernemer, moet immers profijt hebben van een deal, in welke vorm dan ook. Want uiteindelijk kost een deal U al mèèr dan genoeg. Mag U er dan iets voor terug verwachten ??? Ja toch en dat kan ook. Wij van Njoy-Deals vertellen U graag hoe en op welke manier. Op een eerlijke, heldere en vriendelijke manier, vrijblijvend en meedenkend vanuit Uw bedrijf. Om vervolgens de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk na te komen: qua planning, qua lay-out, qua afhandeling, qua everything. Dat is Njoy-Deals, in alles een betrouwpare partner!

Nieuwsgierig geworden, dat mag! Neem contact op voor een eerste vrijblijvend gesprek via info@njoydeals.nl of via 0475-493835. En ontdek vervolgens zelf dat Njoy-Deals anders is, in positieve zin wel te verstaan. Of lees hier de ervaringen van Uw collega-ondernemers die ooit al eens met Njoy-Deals zaken deden. Tot gauw.